Uppställning: 4 spelare på plan, 2 av varje kön. 4 avbytare tillåtet (alltså är max antal personer per lag 8 st). Minst två AT-läkare i varje lag. Man räknas som AT-läkare hela det året man börjar eller slutar sin AT. ST-läkare och underläkare är också välkomna! Det går bra att mixa lag med spelare från olika orter.

Matchtid: 2×10 min i gruppspel, åttondels- och kvartsfinal. Om oavgjort vid full tid spelas en skiljeboll. Från och med semifinal, final och match om tredjepris spelas tresets matcher där 1:a och 2:a set spelas till 21 och tredje avgörande till 15.

Turneringsupplägg: 1 poäng ges för vinst. De två bästa lagen i varje grupp går till åttondelsfinal. Om lika antal poäng gäller inbördes möte och därefter poängskillnad.

Spelregler: För att gynna spel och underlätta domarbedömningar har vi något modifierade beach-regler:

– Om laget ej är på plats på angiven tid förlorar man 1 poäng per minut. När slutsignalen ljuder spelas bollen som är igång färdigt. Bollen är igång så fort serven har gått.

– Poäng på varje boll, serven går över vid vunnen poäng. Laget roterar positioner medsols vid varje återvunnen boll.

– Nät får EJ beröras av spelare.

– Bollen är ute om hela bollen landar utanför linjen eller vidrör antenner, personer eller objekt utanför planen.

– Tre bollberöringar totalt inom laget är tillåtet för att få bollen över nät, men man kan lägga över bollen även på första eller andra tillslaget.

– Samma spelare får ej röra bollen två gånger på varandra.

– Undantaget om samma spelare som utförde ett block slår nästa slag, då räknas det dock som två slag och endast ett slag återstår för att få över bollen.

– Två spelare får röra bollen samtidigt men det räknas då som två träffar.

– Man får träffa bollen med valfri kroppsdel, men tydliga ”fösningar” är inte tillåtet.

– Samtliga slag som är tillåtna på banan, är också tillåtna att slå över bollen med.

– Block räknas som en träff.  

– Man får inte lov att blocka en serve, annars är alla slag tillåtna vid servemottagning.

– Spelarna får komma över på motståndarens planhalva och/eller friområde, förutsatt att det inte stör motståndarens spel.

– Går bollen i nät på egen planhalva är bollen “levande” tills den vidrör sanden.

Serveregler:
Hemmalaget (det lag som står först) börjar serva.

Spelare som roterar in eller spelare till höger servar vid återvunnen boll.

Man måste inleda serven utanför planen, övertramp är inte tillåtet.

Bollen skall kastas upp alternativt släppas och sedan träffas med valfri del av hand/arm innan den landar på marken.

Serven får ta i nät på väg över men måste landa inom motståndarens planhalva.

Endast ett serveförsök är tillåtet vid varje servetillfälle. Servarens lagkamrater får inte hindra motståndarna från att se servaren eller bollens bana (skärma). På uppmaning från motståndarna måste spelarna flytta sig i sidled.

Max tre servar/spelare, sedan roteras spelare från höger in. Detta för att förhindra att lagets “serve-expert” för laget till vinst enbart på servar.

VIKTIGT: För att hålla speltiderna under dagen är det viktigt med snabbt och smidigt flöde mellan matcherna. Se till att du och ditt lag har koll på vilka matcher ni ska spela och när. Håll även koll på vilka matcher ni förväntas döma (1 eller 2 stycken). Håll er nära er matchplan några minuter innan förväntad matchstart.